SSD WD 120G

Ổ SSD 120 GB WD Green WDS120G2G0A SATA 2.5 inch

Ổ SSD 120 GB WD Green WDS120G2G0A SATA 2.5 inch  
Mã sản phẩm: WDS120G2G0A
Tốc độ chuẩn kết nối: 6 Gb/s
Tốc độ đọc dữ liệu: 540 MB/s
Tốc độ ghi dữ liệu: 430 MB/s
Độ bền MTBF: lên tới 1.75 triệu giờ
Quản lý điện năng tiêu thụ
Yêu cầu nguồn điện trung bình: 
Đọc/ghi: 2000 mW 
Thông số khi hoạt động
Hoạt động (Trung bình): 5.0 gRMS, 10-2000 Hz
Kích thước vật lý: 7.00mm x 69.85mm x 100.50mm; Nặng: 32.0g, ± 0.5g

 
1.100.000 đ
In stock
+

Ổ SSD 120 GB WD Green WDS120G2G0A SATA 2.5 inch

Ổ SSD 120 GB WD Green WDS120G2G0A SATA 2.5 inch  
Mã sản phẩm: WDS120G2G0A
Tốc độ chuẩn kết nối: 6 Gb/s
Tốc độ đọc dữ liệu: 540 MB/s
Tốc độ ghi dữ liệu: 430 MB/s
Độ bền MTBF: lên tới 1.75 triệu giờ
Quản lý điện năng tiêu thụ
Yêu cầu nguồn điện trung bình: 
Đọc/ghi: 2000 mW 
Thông số khi hoạt động
Hoạt động (Trung bình): 5.0 gRMS, 10-2000 Hz
Kích thước vật lý: 7.00mm x 69.85mm x 100.50mm; Nặng: 32.0g, ± 0.5g