RMVIET thành lập năm 2010 với khát vọng 19 Tháng Tư, 2019 4:37 sáng TOP 10 Phần Mềm CRM Tốt Nhất Hiện Nay Một doanh nghiệp, công ty, tập đoàn chỉ phát triển được khi họ duy trì được mối quan hệ vững mạnh với khách hàng của mình, theo như trường Kinh Doanh Harvard nghiên cứu: Tỷ lệ duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tăng lên 5% thì lợi nhuận sẽ tăng tương ứng từ […] 18 Tháng Tư, 2019 4:36 chiều