Keyboard E-BLUE R - EKM057 - Pro Gaming

Keyboard E-BLUE™ - Combatant.R - EKM057 - Pro Gaming
Giao diện: USB 2.0;
Số lượng phím: 104 - có 8 phím mầu xanh thay thế
Cáp bàn phím dài: 1.65M
Switch Life: 10 triệu lần
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: màu đen (EKM057BK)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp.
 
Liên hệ
In stock
Keyboard E-BLUE™ - Combatant.R - EKM057 - Pro Gaming
Giao diện: USB 2.0;
Số lượng phím: 104 - có 8 phím mầu xanh thay thế
Cáp bàn phím dài: 1.65M
Switch Life: 10 triệu lần
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: màu đen (EKM057BK)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp.