Keyboard E-BLUE EKM725 - Phím backlighting

Keyboard E-BLUE™ - EKM725 - Phím backlighting
Giao diện: USB 2.0; Kích thước:
Số lượng phím: 104 phím. Bàn phím có led nền và led phím 7 màu khác biệt.
Switch life : > 10 triệu lần
10 phím multi-media và 22 phím antighosting
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: Màu trắng ( EKM725WTUS-NU)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp.
 
Liên hệ
In stock
Keyboard E-BLUE™ - EKM725 - Phím backlighting
Giao diện: USB 2.0; Kích thước:
Số lượng phím: 104 phím. Bàn phím có led nền và led phím 7 màu khác biệt.
Switch life : > 10 triệu lần
10 phím multi-media và 22 phím antighosting
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: Màu trắng ( EKM725WTUS-NU)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp.