Keyboard E-BLUE EKM075 đen - Pro Gaming

Keyboard E-BLUE™ - Polygon EKM075 đen - Pro Gaming
Giao diện: USB 2.0;
Số lượng phím: 104 - có 8 phím mầu xanh thay thế
Cáp bàn phím dài: 1.65M
Switch Life: 10 triệu lần
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: màu đen (EKM075BK;)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp
 
Liên hệ
In stock
Keyboard E-BLUE™ - Polygon EKM075 đen - Pro Gaming
Giao diện: USB 2.0;
Số lượng phím: 104 - có 8 phím mầu xanh thay thế
Cáp bàn phím dài: 1.65M
Switch Life: 10 triệu lần
Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7
Màu sắc: màu đen (EKM075BK;)
Key thích hợp cho Game thủ với mức giá phù hợp