DK1 Business Home

Tên sản phẩm

DK1 Business Home

CPU

CPU Intel DC G4600 3.6 GHz / 3MB 

Mainboard

Asus H110M- CS

RAM

DDRam 4 AVEXIR 4GB/2400 

HDD

HDD Toshiba 1TB/7200 Sata3 32M

Nguồn

FSP Power Supply AX Series 350ATX

Case

Segotep S2 

 
6.400.000 đ
In stock
+

Tên sản phẩm

DK1 Business Home

CPU

CPU Intel DC G4600 3.6 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics 

Mainboard

Asus H110M- CS

RAM

DDRam 4 AVEXIR 4GB/2400 (1*4GB) 1COR - Core

HDD

HDD Toshiba 1TB/7200 Sata3 32M

Nguồn

FSP Power Supply AX Series 350ATX 

Case   

 Segotep S2